Algemene voorwaarden en Privacy Statement

Algemene voorwaarden

 

 • De cliënt is altijd tijdig op  de afspraak aanwezig. Als de cliënt 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig kan de sessie op tijd beginnen en kan de behandeltijd volledig worden benut.
 •  In geval van te laat aanwezig zijn wordt de sessietijd niet doorgeschoven.
 •  Voor een behandeling worden algemene regels voor hygiëne aangehouden.
 •  Bij annulering binnen 24 uur voor de aanvang van een sessie wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht, tenzij hier een acute en urgente reden voor is.
 •  Betaling geschiedt na afloop van de sessie door overmaking of contant.
 •  De cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.
 •  Aspecten die van belang zijn aangaande de gezondheid van de cliënt worden voorafgaand aan de sessie vermeld.
 •  Omnia Massage streeft voor al haar massages en diensten een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening na.

 

 

Privacy Statement

 

 • Voor een goede holistische massage is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg en een persoonlijke behandelovereenkomst met de cliënt aanga. Dit zijn bovendien ook wettelijke plichten, vastgesteld in de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

Uw dossier bevat de volgende gegevens en informatie:

 

Persoonsgegevens:   

Naam, adres, postcode en woonplaats van de cliënt(en), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bij minderjarigen ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadressen van beide ouders.

 

Persoonlijke omstandigheden:  

Hierbij worden gegevens vastgelegd betreffende medicijngebruik, therapeutisch verleden, thuissituatie, werk etc.

 

Bijzondere persoonsgegevens:  

Met betrekking tot gezondheid, op basis van de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 

Klachten:

Het gaat hier om de klacht(en) die voor de cliënt aanleiding vorm(t)en om hulp te zoeken.

 

Hulpvraag:  

De hulpvraag betreft datgene waar de cliënt begeleiding bij wil/nodig heeft. De hulpvraag kan verschillen van de klachten.

 

Diagnose:

Een beroepseigen diagnose m.b.t. de factoren die de klachten mogelijk hebben doen ontstaan of in stand houden.

 

Sessieverslag:

Verslaglegging van wat tijdens de sessie is gedaan (op welke plek massage, welke oefeningen, welke inzichten en tussentijdse evaluatie.

 

 

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 

 • Dossierplicht
 •  Bewaarplicht (de gegevens in het cliëntendossier blijven conform de wet 15 jaar bewaard).
 •  Financiële administratie en facturering

Indien Omnia Massage vanwege een andere reden of voor een ander doeleinde gebruik wil maken van de gegevens, dan zal zij de cliënt eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Omnia Massage neemt uw privacy en de bescherming daarvan zeer serieus en zal uw persoonsgegevens en ook andere gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Daarnaast neemt Omnia Massage passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Een en ander wordt nader omschreven in het Register Verwerkingsactiviteiten Omnia Massage, welke in de praktijk ter inzage ligt.

 

Geregistreerd als CAT therapeut

Aangesloten bij geschillencommisie GAT

CAT therapeut nummer 48532021-01-12

 

KVK nummer 81720912

BTW nummer NL-089029549-B-01

 

 

Praktijkadres

Akkergeelster 73

6971 MG  Brummen

 

06 42 20 64 69

h.severs@omniamassage.nl

 

Geopend: maandag, dinsdag en vrijdag